Dołącz do nas

Podstawowe informacje
Wymiary
Dodatkowe informacje
angielski
niemiecki
francuski
włoski
Proszę podać rok ukończenia oraz nazwę szkoły aktorskiej lub rok zdania egzaminu eksternistycznego
Link youtube/vimeo z DEMO
Link youtube/vimeo z DEMO

Wypełnienie kwestionariusza jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*

wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych przez OUTSIDE IZABELA KICKA w celu komunikacji korzystania z usług castingowych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych castingów i planów filmowych z moim udziałem, jak również informacji o działalności OUTSIDE IZABELA KICKA.
Zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Dane zbierane są przez OUTSIDE IZABELA KICKA, oświadczam że Administrator poinformował mnie o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania oraz że dane te będą udostępniane innym podmiotom w celu realizacji castingu i wyboru obsady kontrahentom i współpracownikom Administratora a w szczególności agencjom reklamowym, reżyserom, reżyserom obsady, producentom, scenografom, charakteryzatorom, kostiumografom, pracownikom Agencji Castingowej OUTSIDE, wszelkim osobom i instytucjom zaangażowanym w projekt. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody na udział w castingu, w celu przeprowadzenia castingu, a także w celu przeprowadzenia kolejnych castingów prowadzonych przez Administratora.

Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko, opiekun prawny, adres e-mail, nr telefonu, data urodzenia, płeć, waga, wzrost, wymiary i opis sylwetki, oczu, włosów, region zamieszkania, region realizacji zleceń, preferencje i doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, fotografie oraz nagrania wideo z moim wizerunkiem i głosem.
Administratorem danych osobowych jest OUTSIDE IZABELA KICKA z siedzibą w Krakowie 31-056, ul. Józefa 40. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 3 lat.
Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dodaj zdjęcia

Maksymalny rozmiar pliku wynosi 10 MB

Wyślij wiadomość do Outside