Regulamin i oświadczenie

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA CASTINGU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

W związku z udziałem w castingu, realizowanym przez Agencję Castingową Outside wyrażam zgodę na:
• rejestrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych / moich danych osobowych i danych dziecka zgłoszonego na casting*
• mojego wizerunku / mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka zgłoszonego casting*.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Agencja Castingowa Outside

2. Moje dane osobowe/dane dziecka* będą przetwarzane wyłącznie w celu wpisu do internetowej bazy danych i rekrutacji

3. Moje dane osobowe/dane osobowe dziecka* mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu rekrutacji

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych / danych dziecka*

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, pokazywanie i publikowanie
mojego wizerunku, portretu, nazwiska, głosu w dowolnym formacie i we wszystkich mediach dla celów związanych z informacją i rekrutacją bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i castingów lub przekazane przeze mnie mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Agencji Outside oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

 

Wyślij wiadomość do Outside